Ulaganje u otvorene investicijske fondove !!!
Ulaganje u otvorene investicijske fondove !!!
Da li je moguće dobiti 30% na ulog godišnje?

   
          Porezne olakšice

Što su porezne olakšice i osobni odbitak ?

To su izdaci koji su priznati kao trošak i koji smanjuju poreznu osnovicu.
Rezultat je povrat poreza ili plaćanje manjeg poreza.

Osobni odbitak :
Osobni odbitak Do 01.01.2005. Od 01.01.2005.

  faktor iznos faktor iznos
osnovni osobni odbitak 1,00 1.500 1,00 1.600
uzdržavani član uže obitelji 0,40 600 0,50 800
prvo dijete 0,42 630 0,50 800
drugo dijete 0,59 885 0,70 1.120
treće dijete 0,84 1.260 1,00 1.600
četvrto dijete 1,17 1.755 1,40 2.240
peto dijete 1,59 2.385 1,90 3.040
invalidnost 0,25 375 0,30 480
invalidnost100% 0,25 375 1,00 1.600
Pordučje posebne državne skrbi (osnovni osobni odbitak) I. skupina 3.750 I. skupina 3.840
Pordučje posebne državne skrbi (osnovni osobni odbitak) II. skupina 3.000 II. skupina 3.200
Pordučje posebne državne skrbi (osnovni osobni odbitak) III. skupina 2.250 III. skupina 2.400
Brdsko-planinska područja (osnovni osobni odbitak)   2.250   2.400
Umirovljenici   3.000   3.000


Porezne olakšice koje se koriste isključivo u konačnom
obračunu poreza na dohodak, u poreznoj prijavi:

- plaćeni iznosi lijekova ortopedskih pomagala i operativnih zahvata u RH,
- kupnja ili gradnja stambenog prostora,
- investicijsko održavanje postojećeg stambenog prostora poreznog obveznika ili bračnog druga,
- plaćene kamate po odobrenim stambenim kreditima, ako istovremeno ne koristi poreznu olakšicu po predhodnim dvijema stavkama
- 50% uplaćene stanarine,
- porezne olakšice za darovanja do visine 2% ostvarenih ukupnih primitaka predhodne godine

NOVO !!! Ukupan iznos svih poreznih olakšica može biti maksimalno 12.000 kn godišnje.

Porezna olakšica su i premije osiguranja života, mirovniskog osiguranja te dopunskog i privatnog zdravstvenog osiguranja.

Što znači da ugovaranjem :

a) police životnog ili mirovinskog osiguranja osim kamata imamo i dodatni povrat poreza, tako da
      ukupna dobit može doseći i 55% godišnje
b) police dopunskog zdravstvenog osiguranja, povrat poreza smanjuje cijenu police do 40%

Koliko je to značajno (i povoljno) dokazuje činjenica da je max. porezna olakšica 12.000 KN jer
bi inače ulaganje u dionice, stambenu štenju i druge štedne programe bilo potpuno neinteresantno

Osobi, koja prikaže premiju životnog ili mirovinskog osiguranja kao trošak u fazi štednje
i ostvari povrat poreza, kod isplate police životnog osiguranja ili mirovinskog osiguranja
isplatitelj (osiguravajuće ili mirovinsko društvo) dužan je od ukupno ušteđenih sredstava
odbiti porez od 15% + prirez na ukupno uplaćene premije u policu (ali ne i na dobit).
To znači da osobe koje su u poreznoj grupi koja plaća 15% poreza + prirez, u fazi štednje imaju
povrat poreza ali kod isplate police taj porez moraju vratiti.
Osobama koje su u poreznoj grupi 25%, 35% ili 45% ostaje razlika, što znači da osoba koja je
u većoj poreznoj grupi ima i veću dobit na ista uplaćena sredstva.

Da li se onda isplati osobama koje su u najnižoj poreznoj grupi, premije osiguranja prijavljivati kao trošak ?

DA ! Zašto ?
Zato jer povrat poreza možemo ukamaćivati nekim drugim štednim programom (npr. u stambenoj štednji)
Po isteku police porez ćemo vratiti a ostati će nam kamata (i poticajna sredstva) na povrat poreza.

Na nekoliko primjera pokazati ćemo Vam kakvim financijskim efektima može rezultirati korištenje
ove mogućnosti.

Primjer 1.

  Prirez : 18,00Mjesečna rata:375,00Predviđeno trajanje štednje :3 god.
  Bruto :12.500,00Nova porezna osnovica :8.025,00Ugovorena suma :13.170,00
  Doprinosi :2.500,00Novi porez :1.992,73
  Dohodak :10.000,00Nova plaća :8.007,28Ukupna uplata :7.924,32
  Odbici :1.600,00    Ukupna isplata :11.356,03
  Djeca :0,00Razlika plaće :154,88
  Porezna osnovica :8.400,00Rata štednje :220,12Kamata godišnja :24,5%
  Porez :2.147,60
  Netto plaća :7.852,40

Znači, Vi štedite cca. 220 kn mjesečno i za 3 godine isplata je cca. 11.350 kn. Što znači da štedite uz EKS od 24,5%. Osoba iz porezne grupe 45% ostvarila bi EKS od gotovo nevjerojatnih 41%
Pa da li se onda isplati štedjeti policama životnih osiguranja ???

Ako Vas interesira ovakva štednja javite nam se !         Kako ostvariti dvostruki povrat poreza ?