Osiguranje operacija
   
Ovo osiguranje obuhvaća pokriće za slučaj kirurške operacije koja je potrebna
zbog bolesti osiguranika ili posljedica nesretnog slučaja.
Osiguratelj isplaćuje naknadu za kiruršku operaciju izvršenu u Republici Hrvatskoj.
Ako operaciju nije moguće izvesti na području Republike Hrvatske, za što je potrebna
pismena potvrda nadležne ustanove, a osiguranik obavi operaciju u inozemstvu,
osigurateljna naknada biti će isplaćena.

Svota osiguranja iznosi 2.700 EUR-a.
Premija ovisi o starosti i zanimanju osiguranika.

Primjeri :

- osoba 40 g. koja radi u uredu - 68,6 EUR-a godišnje
- osoba 50 g. fizički radnik - 153,66 EUR-a godišnje