Policom osiguranja kućanstva osigurane su :
- stvari kućanstva
- stvari posebne vrijednosti
- boje na zidu i građevnoj stolariji
- podne, zidne i stropne obloge
- rebrenice i rolete
- tende, antene
- osobne isprave i dokumenti
- bolesnička kolica, kosilice i dječja vozila-igračke na motorni pogon
- kanui, čamci s veslima, kajaci, gumeni čamci, uključijući motore do 20kW
- stvari koje služe za hobi djelatnosti kojima se ne privređuje

Policom su pokriveni i troškovi :
- uzrokovani pokušajem da se otkloni neposredna opasnost nastupanja osiguranog slučaja, te pokušajem da se ograniče njegove štetne posljedice
- troškovi raščišćavanja
- troškovi promjene brave
- troškovi popravka ili zamjene nužnog dijela vodovodnih i odvodnih cijevi
- troškovi za štete na građevinskim dijelovima nastale uslijed pokušaja ili izvršenja provalne krađe

Ako se posebno dogovori predmet osiguranja mogu biti i :
- stakla na vratima i prozorima
- odgovornost za štete učinjene prema trećim osobama i njihovim stvarima

te troškovi :
- prijevoza i skladištenja stvari osiguranog kućanstva ako je stan postao neupotrebljiv
- troškovi hotelskog i sličnog smještaja ako je stan postao nenastanjiv

Osigurane opasnosti :
- požar, udar groma, eksplozija, pad i udar zračnih letjelica
- provalne krađe i razbojstva, vandalizam nakon provale
- izljevanje vode iz vodovodnih i kanalizacijskih cijevi
- oluje i tuče
- unutarnjih nemira, terorizma iz političkih pobuda, štrajka ili isključivanja iz rada
- poplave i bujice
- klizanja tla i odrona zemljišta
- snježne lavine

Ako je dogovoreno mogu biti osigurane i opasnosti :
- od potresa
- lom stakla
- odgovornosti

Razlike u ponudi ovog osiguranja su možda najveće a svode se na :

- razlike u procjenjenom riziku
- razlike u pokriču rizika
- razlike u izuzečima isplate
- i naravno u cijeni (za indentičnu policu razlike mogu biti i preko 150%)


Kod ove vrste osiguranja još je najbitnije da ste adekvatno osigurani. To znači da je najbitnije da Vam prodavač osiguranja kvalitetno procjeni rizike.

Prosječna cijena osiguranja kućanstva od 50 m2 je oko 200 kn godišnje.