Osiguranje od posljedica nezgode
   
Osiguranje od nezgode je osiguranje koje pokriva štetu nastalu usljed nezgode.
Nezgoda je događaj koji iznenada, neočekivano i od volje osiguranika nezavisan događaj
koji izvana i naglo na tijelo osiguranika, kemijski ili mehanički, ima za posljedicu
njegovo tjelesno oštećenje ili smrt.

   
Vrsta pokrića Opis
Smrt usljed nezgode Pokrivena je samo smrt zbog nezgode, ne zbog bolesti
Trajna invalidnost usljed nezgode Pokrivena je trajna invalidnost koja se utvrđuje nakon 365 dana od dana nezgode
Bolnička naknada Isplaćuje se za svaki dan proveden u bolnici zbog nezgode
Dnevna naknada Isplaćuje se od 8. dana propisanog bolovanja u bolnici ili kod kuće. Isplaćuje se najviše za 200 dana tijekom 2 godine od dana nezgode
Naknada za liječenje Može se sklopiti samo uz bolničku naknadu. Isplaćuje se najviše za 100 dana u 2 godine
Odšteta za bolove Isplaćuje se ovisno o zaključenoj sumi za invalidnost i dužini boravka u bolnici
    Police osiguranja od nezgode se razlikuju po :

- cijeni (svako osiguravajuće društvo ima svoje koeficijente rizika za izračun premije)
- razini pokriča
- metodi obračuna postotka invaliditeta
- metodi obračuna isplate za određeni postotak invaliditeta
- izuzećima isplate (u koji slučajevima osiguravajuće društvo ne isplaćuje odštetu)

Primjer : osoba (trgovac) za godišnju premiju od 50 EUR-a
    - trajna invalidnost 17.000 EUR-a
    - bolnička naknada 11 EUR po danu