8 godina uspješnog rada
VICTORIA FOND
26% prosječna godišnja dobit


    Što su investicijski fondovi ?

Investicijski fondovi su financijske organizacije ili institucionalni investitori koji prikupljaju sredstva od svojih ulagača te ih tada plasiraju u kratkoročne i dugoročne investicije, odnosno u različite financijske oblike.

Razvoj investicijskih fondova

Investicijski su fondovi u razvijenim zemljama Zapada prisutni već više od pola stoljeća, a njihov naročito brz razvoj usljedio je pojavom globalizacije svjetskog tržišta kapitala i općenito ekonomije ( npr. 1980. g. u SAD-u je bilo registrirano oko 500 fondova a u 1996. g. ta se brojka popelana više od 7000 ). Procjenjuje se da je u investicijske fondove u svijetu uloženo oko 15 000 mild. $ ( 15 000 000 000 000 $ ).

Zašto ?

Osnovni razlog zbog kojeg se u investicijske fondove godišnje ulažu stotine milijardi dolara leži u jednostavnoj činjenici da se putem investicijskih fondova može ostvariti veća dobit od klasično uloženih sredstava u banke i štedionice. Prednost ulaganja sredstava u investicijske fondove očituje se u većoj mogućnosti podjele rizika uloženih sredstava. Bitna prednost fondova je i u profesionalnom upravljanju i vođenju portfelja jer ono uvažava osnovna načela profitabilnosti , sigurnosti i likvidnosti kao i mogućnost ostvarivanja nižih troškova u trgovanju vrijednosnicama i drugim financijskim oblicima zbog velike mase poslovnih transakcija, kao i postojanja odgovarajućih mehanizama nadzora i zaštite ulagača ( zakonski propisi, komisije čije članove imenuje Vlada ).

Što znači biti vlasnik jednog udjela u investicijskom fondu ?

Npr. :
Osnivač investicijskog fonda svoj osnivački ulog (npr. 1.000.000 $) uloži u 50 različitih vrijednosnih papira (dionica i/ili obveznica). Taj svoj portfelj podijeli na 1.000 dijelova (udjela). Vrijednost jednog udjela u prvom momentu je 1.000 $, međutim ta vrijednost raste ili pada (što ovisi o promjeni cijena dionica i/ili obveznica u koje fond ulaže). Kada Vi uložite u fond npr. 1.000 $, Vi ste kupili jedan udio i tako postajete vlasnikom 50 različitih vrijednosnih papira.

      Vrste investicijskih fondova
  Postoji nekoliko podjela investicijskoh fondova ali osnovna je na :

  Otvoreni investicijski fondovi
    - ulaganje u fond a i izvlačenje sredstava iz fonda uvijek je moguće ( otkup udjela vrši sam fond )
  Zatvoreni investicijski fondovi
    - zatvoreni investicijski fondovi izdaju i prodaju udjele u relativno kratkom i vremenski ograničenom razdoblju po odgovarajućoj ponuđenoj cijeni. Broj udjela je točno utvrđen i zatvoreni fond, za razliku od otvorenog, ponovno ne otkupljuje udjele već se dionicama fonda trguje na burzi.

Sljedeća važna podjela je prema vrsti vrijednosnih papira u koje se ulaže :

- novčani
- obveznički
- dionički
- mješoviti

  Što ima u hrvatskoj ?

Otvoreni investicijski fondovi

Dionički fondovi Mješoviti fondovi Obveznički fondovi Novčani fondovi
FIMA Global Equity
Aureus Equity
Prospectus Global Equity
HI-Growth
ST Global Equity
Raiffeisen Active
Select Europe
KD Victoria
ZB Aktiv
ZB Euroaktiv
Ilirika JIE
Raiffeisen CE
HPB Equity
Erste Adriatic Equity
PBZ Equity
Ilirika Azijski tigar
FIMA Maximum
Alfa Emarging
AC Rusija
Prospectus JIE
Capital Two
Ilirika JIE Balanced
Erste Balanced
Aureus Balanced
KD Balanced
HI-Balanced
ST Balanced
PBZ Global
Raiffeisen Balanced
ZB Global
ZB Trend
ICF Balanced
OTP uravnoteženi
HPB Balanced
HPB Dymanic
CEBA Balanced
InterInvest Balanced
ST Aggressive
Erste Bond
HI-Conservative
ICF Fixed Income
KD Adria Bond
ST Global Bond
PBZ Bond
Raiffeisen Bonds
Select Eurobond
ZB Bond
Capital One
HPB Bond
OTP Euroobveznički
Global Bond
Erste Money
ICF Money Market
HI-Cash
ST Cash
PBZ Euro Novčani
PBZ Kunski Novčani
PBZ Novčani
PBZ Dollar
Raiffeisen Cash
Select Novčani
ZB Euro Plus
ZB Plus
HPB Novčani
OTP Novčani
InterInvest Cash

Više informacija o ovim fondovima možete dobiti na portalu www.hrfondovi.info.

Kako ulagati u otvorene investicijske fondove ? (tehnologija)

Postoje dvije opcije :
1. opcija zahtjeva ispunjavanje "pristupne izjave",
2. opcija zahtjeva ispunjavanje "zahtjeva za kupnju udjela".

Razlika je samo u tome što u pristupnoj izjavi ne pišete podatak o iznosu uloga, dok u zahtjevu za kupnju morate upisati i iznos koji želite uložiti. Od ostalih informacija koje se u tim dokumentima traže su : ime i prezime, adresa, broj osobnog dokumenta (radi identifikacije kod isplate), JMBG i kontakt telefon i/ili fax. i/ili e-mail.
Ispunjavanje pristupne izjave i/ili zahtjeva za kupnju udjela ne obavezuje na uplatu već Vam samo omogućava da ulažete kad poželite. Takva najava mogućeg ulaganja je potpuno besplatna.

Pristupne izjave i zahjteve za kupnju možete dobiti i poštom (na neke i e-mailom) pa je dovoljno da nam se javite s kontakt podacima.

Uplate u fondove izvršavaju se isključivo preko poslovnih banaka, pošte ili FINE.

Pitanje : u koji investicijski fond uložiti i kada ???

Za više informacija o ovim (a i drugim) investicijskim fondovima javite nam se