Karakteristike štednje u banci :

- štedni ulozi su osigurani do 100.000 KN
- štednja uz dvije osnovne vrste kamata :
    fiksna - dogovorena kamata se ne mijenja za vrijeme ugovorene štednje
    promjenjiva - banka zadržava pravo promjene kamate za vrijeme štednje

- kamata ovisi o štednom programu, trajanju ugovorene štednje i visini pologa

Osnovni štedni programi :

- štednja "po viđenju"
- oročena štednja
- rentna štednja
- štednja uz premiju

U Hrvatskoj ima 36 banaka.


      Popis banaka